Lirik Sholawat Rouhi Fidak (Ahmad Ya Nurol Huda)


Lirik Teks Sholawat "Ahmad Ya Nurol Huda" - ( Rouhi Fidak )

Suluk#
Wa ahsanu minka lam tara qotthu 'ainun..
Wa ajmalu minka lam talidinnisaa-u..
Khuliqta mubarra-an min kulli 'aibin..
Ka-annaka qod khuliqta kama tasyaa-u..
2x

Ya Rasulallah.. Ya Habiballah..
Ya Rasulallah.. Ya Habiballah..
Ya Rasulallah.. Ya Habiballah..
Ya Rasulallah Ya Habiballah..

Namat A'yuni Yauma..
Namat Wal Haninu Nama..
Rohat Tahtawini..
Ru'yak Ya Rosulallah..

#
Ahmad Ya Nurol Huda..
Bi Syauqun Fauqol Mada..
'Aini Tarju An Tarok..
Ruhi Ya Habibi Fidak..
2x

Back #

Namat A'yuni Yauma..
Namat Wal Haninu Nama..
Rohat Tahtawini..
Ru'yak Ya Rosulallah..

Back #

'Anaq Thoifuhu Qolbi..
Dzabat Fi Yadaihi Yadi..
Nadathu 'Uyuni..
Wabahah Lamasal Qolba..

Back #

Haudhuhu Kautsaru Warowa..
Syarbatun LidawaAya..
Irwini Ya Habibi.. Ya Thobibal Baroya..
Anta Li Balsamu Wa Syifa..

Irwini Ya Habibi.. Ya Thobibal Baroya..
Anta Li Balsamu Wa Syifa..

Back #

Haudhuhu Kautsaru Warowa..
Syarbatun LidawaAya..
Irwini Ya Habibi.. Ya Thobibal Baroya..
Anta Li Balsamu Wa Syifa..

Irwini Ya Habibi.. Ya Thobibal Baroya..
Anta Li Balsamu Wa Syifa..

Back #


0 Response to "Lirik Sholawat Rouhi Fidak (Ahmad Ya Nurol Huda)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel